Çerkezköy Şubemiz için öğrenci, veli, öğretmen ve yetkili girişi için tıklayın.

MFB CERKEZKOY


Modern Fen Bilimleri Ortaokuluna Hoşgeldiniz
Adres: Gazi Osman Paşa, 59500 Çerkezköy/Tekirdağ
İletişim: 0541 726 66 90

Vizyonumuz
Dayandığı değerlerden aldığı güçle geleceği kuşatan lider insanları yetiştirecek saygın bir okul olmak emelindeyiz.

Misyonumuz
Öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve inkılâplarına, anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

Değerlerimiz
Fen Bilimleri Ortaokulu, temel değerlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir:
Kalite, Çağdaşlık, Güvenilirlik, Orijinallik, Bağlılık ve Takım Çalışması

Hedeflerimiz
Öğrencilerimizin;

Öğretmenlerimizin;

Diğer Çalışanlarımızın;

Kalite Politikamız

Öğrencilerimizin hedefledikleri başarıya ulaşmaları için, kaliteli eğitim hizmetlerinden tam olarak yararlanmalarını sağlamaktır. Kalite, kurumumuzda çalışan her bir görevlinin temel sorumluluğudur. Bu sorumluluk, kurumlarımızda yeniliğin teşvik edildiği, personelimize kendilerini geliştirme ve yenileme imkanlarının sağlandığı, destekleyici ve teşvik edici bir öğrenme ortamı içinde yerine getirilir.

Kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi için, orijinal tasarımların ve en iyi uygulamaların araştırılıp en kısa sürede öğretmen, öğrenci ve velilerimizin hizmetine sunulmasına büyük önem verilmektedir.

Fen bilimleri ortaokulu, kalite hedeflerini okul geneli ve birimler bazında belirlemek, bunları “sürekli gelişme” felsefesi çerçevesinde her yıl yeniden gözden geçirerek güncelleştirmektedir.

Fen bilimleri ortaokulunun kalite prosedürleri, yasal mevzuat çerçevesinde öğrenci ve velilerin görüşleri, istek ve beklentileri değerlendirilerek belirlenmekte, kalite iyileştirme sürecinde kendilerinin de rol almaları sağlanmaktadır.

Kalite ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, Fen Bilimleri Ortaokulu Yönetimi; Milli Eğitim Kurumları’nın Yetkilileri, diğer resmi yetkililer, üniversiteden uzmanlar, şirket ortakları, destek üniteleri yöneticileri ve diğer ilgili toplum kesimleriyle sürekli bir iletişim ve işbirliği içinde bulunur.

Sunulan eğitim hizmetlerinde, belirlenen kalite politikasına uygunluğunun takibi Fen Bilimleri Ortaokulu Yönetim Kurulu’nun taahhüdü ve güvencesi altındadır.